Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Den här informationen syftar till hur vi hanterar dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst via https://gadgetme.se/kontakt/ eller skicka ett mejl till kundtjanst@gadgetme.se, så ordnar vi det.

New Angle Solutions AB, Hållnäsgatan 13, 752 28 Uppsala, är ansvarig för de personuppgifter som företaget behandlar.

Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du också vända dig till vår kundtjänst via https://gadgetme.se/kontakt/ eller skicka ett mejl till kundtjanst@gadgetme.se

.